Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian dan Unit


1. PEJABAT JURUAUDIT AGUNG (AUDITOR GENERAL'S OFFICE)

2. BAHAGIAN PENTADBIRAN, TENAGA MANUSIA DAN KORPORAT (ADMINISTRATION, MANPOWER AND CORPORAT DIVISION)

 • UNIT PENTADBIRAN (ADMINISTRATION UNIT)
 • UNIT KEWANGAN (FINANCE UNIT)
 • UNIT PERKEMBANGAN, TENAGA MANUSIA & PERHUBUNGAN AWAM (DEVELOPMENT, MANPOWER & PUBLIC RELATION UNIT)
 • UNIT PEMELIHARAAN ESTET (ESTATE MAINTENANCE UNIT)

3. BAHAGIAN PENGAUDITAN (AUDITING DIVISION)

 • BAHAGIAN PENGAUDITAN 1 (AUDITING DIVISION 1)
  • UNIT AUDIT PRESTASI (PERFORMANCE AUDIT UNIT)
  • UNIT AUDIT PROJEK PEMBINAAN (CONSTRUCTION PROJECT AUDIT UNIT)
  • UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & INFO KOMUNIKASI (INFORMATION TECHNOLOGY & INFO COMMUNICATION UNIT)
  • UNIT AUDIT AKAUN TAHUNAN (ANNUAL ACCOUNT AUDIT UNIT)
 • BAHAGIAN PENGAUDITAN 2 (AUDITING DIVISION 2)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN I (FINANCE AUDIT UNIT I)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN II (FINANCE AUDIT UNIT II)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN III (FINANCE AUDIT UNIT III)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN IV(FINANCE AUDIT UNIT IV)

4. UNIT DASAR DAN TAPISAN AUDIT (AUDIT SCREENING & POLICY UNIT)

5. UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & INFO KOMUNIKASI (INFORMATION TECHNOLOGY & INFO COMMUNICATION)