Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian dan Unit


1. PEJABAT JURUAUDIT AGUNG (AUDITOR GENERAL'S OFFICE)

2. BAHAGIAN PENTADBIRAN, KEWANGAN DAN TENAGA MANUSIA (ADMINISTRATION, FINANCE AND HUMAN RESOURCE DIVISION)

 • UNIT PENTADBIRAN (ADMINISTRATION UNIT)
 • UNIT KEWANGAN (FINANCE UNIT)
 • UNIT PEMELIHARAAN ESTET (ESTATE MAINTENANCE UNIT)
 • UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & INFO KOMUNIKASI (INFORMATION TECHNOLOGY & INFO COMMUNICATION UNIT)
 • UNIT LATIHAN & PERHUBUNGAN AWAM (TRAINING & PUBLIC RELATION UNIT)

3. BAHAGIAN PENGAUDITAN (AUDITING DIVISION)

 • BAHAGIAN PENGAUDITAN 1 (AUDITING DIVISION 1)
  • UNIT AUDIT PRESTASI (PERFORMANCE AUDIT UNIT)
  • UNIT AUDIT PROJEK PEMBINAAN (CONSTRUCTION PROJECT AUDIT UNIT)
  • UNIT AUDIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & INFO KOMUNIKASI (INFORMATION TECHNOLOGY & INFO COMMUNICATION AUDIT UNIT)
 • BAHAGIAN PENGAUDITAN 2 (AUDITING DIVISION 2)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN I (FINANCE AUDIT UNIT I)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN II (FINANCE AUDIT UNIT II)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN III (FINANCE AUDIT UNIT III)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN IV(FINANCE AUDIT UNIT IV)

4. BAHAGIAN DASAR DAN PENYELIDIKAN (POLICY AND RESEARCH DIVISION)

5. UNIT AUDIT AKAUN TAHUNAN (ANNUAL ACCOUNT AUDIT UNIT)

6. UNIT PEMANTAUAN DAN KORPORAT (MONITORING AND CORPORAT UNIT)

7. UNIT PENCEN BAKSIS (GRATUITY PENSION UNIT)