Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi, Misi dan Nilai-Nilai Utama

‚Äč

Visi

Institusi Pengauditan Negara
Yang Berkualiti Tinggi Dan Disegani
 


Misi

Melaksanakan pengauditan selaras dengan Perlembagaan
Negara Brunei Darussalam 1959 dan Akta Audit (Penggal 152)
ke arah meningkatkan akauntabiliti dan tadbir urus yang baik
(good governance)Nilai-Nilai Utama
          • Amanah
          • Cekap
          • Dinamik
          • Bersatu padu


Buku Rancangan Strategik Jabatan Audit 2019 - 2024


Tekan gambar untuk muat turun